Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας

Δράση :  Στρατηγική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 49.600€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Μελέτης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας προτείνει τις διαδρομές και τις απαιτούμενες επεμβάσεις και κατασκευές για την ασφαλή κίνηση και πρόσβαση σε δημοτικά κτήρια, σχολεία και Κοινόχρηστους Χώρους όλων των πολιτών, με έμφαση την ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένων, παιδιών, μητέρων με καροτσάκι παιδιών κλπ.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Το σχέδιο αυτό θα ενσωματωθεί στις μελέτες-έργα αστικών αναπλάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται στην πόλη μας η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών – χωρίς εμπόδια – στα πεζοδρόμια, στις στάσεις, στους κοινόχρηστους χώρους, στα σχολεία και στα δημοτικά κτίρια.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.