Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινοφελών χώρων του Δήμου Πεντέλης (ΕΣΕΚΚ)

Δράση :  Στρατηγική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Μελέτης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο Δήμος, σύμφωνα με τη σχετική νοομθεσία, καταγράφει τους κοινόχρηστους χώρους που δεν έχει ακόμα αποκτήσει και τους ιεραρχεί με βάση την πολεοδομική αναγκαιότητα για κάθε δημοτική ενότητα για την απόκτησή τους.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Το σχέδιο αυτό θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και αποτελεί προαπαιτούμενο για την χρηματοδότηση απόκτησης αυτών των χώρων από εθνικούς πόρους.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε