Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Δράση :  Στρατηγική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2019

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 61.520€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Μελέτης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Το Σχέδιο για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα είναι ένα συνεκτικό σύνολο δράσεων με αστικές αναπλάσεις, πολεοδομικές και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που θέτει στο επίκεντρο τον μετακινούμενο πολίτη ως πεζό, χρήστη ποδηλάτου και χρήστη μέσων μαζικής μεταφοράς.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Το σχέδιο αυτό θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών στις μετακινήσεις με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου οδικά και φιλικότερου περιβαλλοντικά συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού συστήματος.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε