Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόκτηση των ΟΤ 74 και ΟΤ 210 επί της οδού 25ης Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Δεν είναι γνωστό

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Στόχος από το Πράσινο Ταμείο (αν απαιτηθούν χρήματα)

Κατάσταση Παρέμβασης :  Νομική Διεκδίκηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο συγκεκριμένος χώρος 16 στρεμμάτων περίπου, είναι χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και πρέπει να αποκτηθεί από το Δήμο.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απόκτηση του χώρου από το Δήμο, όχι μόνο αποτρέπεται η οικοπεδοποίηση του χώρου, αλλά ο Δήμος θα δημιουργήσει ένα όμορφο αστικό πάρκο δασικής αναψυχής 16 στρεμμάτων περίπου που θα απολαμβάνουν οι πολίτες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο Δήμος έχει αναθέσει σε εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο την υπόθεση, για τη διερεύνηση του ιδιοκτησιακού και πολεοδομικού καθεστώτος σε συνδυασμό με τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδωθεί, ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την απόκτηση του χώρου.