Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόκτηση χαρακτηρισμένου Κοινόχρηστου Χώρου ως Πλατεία γνωστός ως “Πλατεία Πόγκα”, επί των οδών Παπανδρέου και Αγίας Μαρίνας στα Μελίσσια

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.280.000€

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Προς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Αρχές 2024 η πρώτη αγορά, ολοκλήρωση 2025

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος της πλατείας Πόγκα επί των οδών Παπανδρέου και Αγίας Μαρίνης πρέπει να αποκτηθεί από το Δήμο Πεντέλης. Η δημοτική αρχή της δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά, επιλέγει την απευθείας αγορά μεριδίων της έκτασης από τους ιδιοκτήτες, που είναι αρκετοί. Παράλληλα διευκρινήστηκαν ασάφειες στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά τον έλεγχο τίτλων που έγινε, που πρέπει να επιλυθούν. Επιπλέον συντάχθηκε πράξη αναλογισμού για το υπόλοιπο τμημα της πλατείας εκτός ιδιοκτησίας Πόγκα με στόχο την απόκτηση του συνόλου της πλατείας.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Μη την απόκτηση του χώρου, έστω και σταδιακά, αρχικά αποσοβείται ο κίνδυνος να χαθεί ο χώρος. Ο Δήμος θα αποκτήσει το σύνολο του χώρου σταδιακά και θα υλοποιήσει το σχέδιο πόλης. Τα Μελίσσια θα αποκτήσουν ένα όμορφο κοινόχρηστο χώρο – πλατεία στο κέντρο της πόλης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο Δήμος έχει εκτίμηση από ορκωτό εκτιμητή της αξίας του χώρου και έχει εξασφαλίσει αποδοχή πώλησης του 50% των ιδιοκτητών στην τιμή αυτή. Η διοίκηση εισήγαγε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως η εισήγηση δεν έλαβε τις ψήφους του 50% των μελών του Δ.Σ. Αρχές του 2024 θα υπάρξει νέα εισήγηση στο ΔΣ για την απευθείας αγορά του 50% της έκτασης.