Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση Κοινόχρηστου χώρου, διατηρητέου κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου του “Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας ” στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Δεν είναι γνωστό

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Σύνταξη πράξης αναλογισμού

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Κύρωση πράξης 2023, απόκτηση χώρου 2025

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο χώρος των 21 στεμμάτων που βρίσκεται το Μέγαρο Δούκισσας της Πλακεντίας είναι χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος. Ο Δημος πρέπει να κινήσει διαδικασία απόκτησής του, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε ξεκινήσει. Παράλληλα ο Δήμος επιδιώκει συμφέρουσα συμφωνία με την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), για την παραχώρηση του Διατηρητέου Κτιρίου του Μεγάρου στο Δήμο Πεντέλης.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος είναι ο κοινόχρηστος χώρος να αποκτηθεί και να εφαρμοστεί το σχέδιο πόλης. Στόχος επίσης είναι, μετά την νόμιμη παραχώρησή του στο Δήμο Πεντέλης, το Μέγαρο να επισκευαστεί ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ακόμα μεγαλύτερες φθορές από αυτές που έχει σήμερα. Έτσι θα μπορεί να αποτελέσει ένα όμορφο μοναδικό αρχιτεκτονικά στολίδι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και εμβληματικό πολιτιστικό χώρο του Δήμου μας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο Δήμος προσπαθεί να συμφωνήσει με το Υπουργείο Οικονομικών για ένα πλαίσιο μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης του Μεγάρου στο Δήμο. 

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση χαρακτηρισμένου Κοινόχρηστου Χώρου Παλλάδιο στο ΟΤ 144Δ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στα Μελίσσια

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Δεν είναι γνωστό

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Σύνταξη πράξης αναλογισμού

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Κύρωση πράξης 2023, απόκτηση χώρου 2025

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο συγκεκριμένος χώρος 2,5 στρεμμάτων είναι χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και πρέπει να αποκτηθεί από το Δήμο.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απόκτηση του χώρου και την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, στη συνέχεια θα διαμορφωθεί σε ένα ποιοτικό χώρο πλατείας – πρασίνου που θα μπορούν να χαίρονται οι πολίτες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συντάσσεται η πράξη αναλογισμού από την υπηρεσία του Δήμου.

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση χαρακτηρισμένου Κοινόχρηστου Χώρου επί της οδού 17ης Νοέμβρη στο ΟΤ 20 στα Μελίσσια

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Δεν είναι γνωστό

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Κύρωση πράξης 2023, απόκτηση χώρου 2025

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο συγκεκριμένος χώρος 2 στρεμμάτων είναι χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και πρέπει να αποκτηθεί από το Δήμο.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απόκτηση του χώρου και την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, στη συνέχεια θα διαμορφωθεί σε ένα ποιοτικό χώρο πλατείας – πρασίνου που θα μπορούν να χαίρονται οι πολίτες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έγινε έλεγχος τίτλων και παράλληλα συντάσσεται η πράξη αναλογισμού από την υπηρεσία του Δήμου.

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση χαρακτηρισμένου Κοινόχρηστου Χώρου Μπόμπολα στο ΟΤ 97 στα Μελίσσια, επί των οδών Λεωφ. Πηγής και Ζαϊμη

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Δεν είναι γνωστός

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Κύρωση πράξης 2023, απόκτηση χώρου 2025

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο συγκεκριμένος χώρος 1,5 στρεμμάτων είναι χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και πρέπει να αποκτηθεί από το Δήμο.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απόκτηση του χώρου και την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, στη συνέχεια θα διαμορφωθεί σε ένα ποιοτικό χώρο πρασίνου που θα μπορούν να χαίρονται οι πολίτες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συντάσσεται η πράξη αναλογισμού από την υπηρεσία του Δήμου.

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση των ΟΤ 74 και ΟΤ 210 επί της οδού 25ης Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Δεν είναι γνωστό

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Στόχος από το Πράσινο Ταμείο (αν απαιτηθούν χρήματα)

Κατάσταση Παρέμβασης :  Νομική Διεκδίκηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο συγκεκριμένος χώρος 16 στρεμμάτων περίπου, είναι χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και πρέπει να αποκτηθεί από το Δήμο.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απόκτηση του χώρου από το Δήμο, όχι μόνο αποτρέπεται η οικοπεδοποίηση του χώρου, αλλά ο Δήμος θα δημιουργήσει ένα όμορφο αστικό πάρκο δασικής αναψυχής 16 στρεμμάτων περίπου που θα απολαμβάνουν οι πολίτες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο Δήμος έχει αναθέσει σε εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο την υπόθεση, για τη διερεύνηση του ιδιοκτησιακού και πολεοδομικού καθεστώτος σε συνδυασμό με τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδωθεί, ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την απόκτηση του χώρου.

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση χαρακτηρισμένου Κοινόχρηστου Χώρου ως Πλατεία γνωστός ως “Πλατεία Πόγκα”, επί των οδών Παπανδρέου και Αγίας Μαρίνας στα Μελίσσια

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.280.000€

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Προς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Αρχές 2024 η πρώτη αγορά, ολοκλήρωση 2025

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος της πλατείας Πόγκα επί των οδών Παπανδρέου και Αγίας Μαρίνης πρέπει να αποκτηθεί από το Δήμο Πεντέλης. Η δημοτική αρχή της δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά, επιλέγει την απευθείας αγορά μεριδίων της έκτασης από τους ιδιοκτήτες, που είναι αρκετοί. Παράλληλα διευκρινήστηκαν ασάφειες στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά τον έλεγχο τίτλων που έγινε, που πρέπει να επιλυθούν. Επιπλέον συντάχθηκε πράξη αναλογισμού για το υπόλοιπο τμημα της πλατείας εκτός ιδιοκτησίας Πόγκα με στόχο την απόκτηση του συνόλου της πλατείας.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Μη την απόκτηση του χώρου, έστω και σταδιακά, αρχικά αποσοβείται ο κίνδυνος να χαθεί ο χώρος. Ο Δήμος θα αποκτήσει το σύνολο του χώρου σταδιακά και θα υλοποιήσει το σχέδιο πόλης. Τα Μελίσσια θα αποκτήσουν ένα όμορφο κοινόχρηστο χώρο – πλατεία στο κέντρο της πόλης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο Δήμος έχει εκτίμηση από ορκωτό εκτιμητή της αξίας του χώρου και έχει εξασφαλίσει αποδοχή πώλησης του 50% των ιδιοκτητών στην τιμή αυτή. Η διοίκηση εισήγαγε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως η εισήγηση δεν έλαβε τις ψήφους του 50% των μελών του Δ.Σ. Αρχές του 2024 θα υπάρξει νέα εισήγηση στο ΔΣ για την απευθείας αγορά του 50% της έκτασης.

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση χώρου 500 τ.μ. επί της οδού Ζωοδ. Πηγής στα Μελίσσια ΟΤ 271

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Δεν είναι γνωστό

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Στόχος από το Πράσινο Ταμείο (αν απαιτηθούν χρήματα)

Κατάσταση Παρέμβασης :  Νομική Διεκδίκηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης, είχε ουσιαστικά “παγώσει” από το 2011. Αφορά περίπου 352 στρέμματα στα Άνω Μελίσσια. Από το τέλος του 2019 η δημοτική αρχή εκκίνησε ξανά τις διαδικασίες, ομως, υπήρξε καθυστέριση λόγω έγερσης από την πλευρά του Δήμου Κηφισίας ζητήματος με τα όρια των δύο Δήμων. Η δημοτική αρχή το 2022 εκπόνησε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με νεότερη νομοθεσία.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών της 3ης και 4ης γειτονιάς των Μελισσίων, συνολικής έκτασης 352 στρεμμάτων λύνεται μια μεγάλη πολεοδομική εκκρεμότητα στην πόλη. Οι πολίτες πλέον μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, η περιοχή θα αποκτήσει δρόμους, πεζοδρόμια, έργα υποδομής, κοινόχρηστους χώρους, ενώ ο Δήμος θα αποκτήσει χώρους για κοινωνικές υποδομές, σχολεία, χώρους αθλητισμού και πολιτισμού, χώρους πρασίνου και στάθμευσης, συνολικής έκτασης 25 στρεμμάτων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Απαιτείται διόρθωση των κτηματολογικών εγγράφων από τον ιδιοκτήτη. Θα ακολουθήσει νομική διαδικασία για προσδιορισμό τιμής μονάδος.

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση χώρου 7 στρεμμάτων στο ΟΤ 206 στην παραρεμάτια περιοχή στη Νέα Πεντέλη

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Δεν είναι γνωστό

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Στόχος από το Πράσινο Ταμείο (αν απαιτηθούν χρήματα)

Κατάσταση Παρέμβασης :  Νομική Διεκδίκηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο συγκεκριμένος χώρος είναι εντός ζώνης προστασίας ρέματος Πεντέλης Χαλανδρίου, είναι χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και πρέπει να αποκτηθεί από το Δήμο.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απόκτηση του χώρου από το Δήμο, αποτρέπεται η οικοπεδοποίησή του που επιδιώκουν οι φερόμενοι ιδιοκτήτες. Ο χώρος θα είναι ένας δημοτικός χώρος πρασίνου προς όφελος των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο Δήμος έχει αναθέσει την υπόθεση σε εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο, ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση για τον πολεοδομικό χαρακτηρισμό του χώρου και την υπόδειξη ενεργειών για την απόκτησή του.

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση χώρου 800 τ.μ. στο ΟΤ 196 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 518.000€

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο χώρος έχει χαρακτηριστεί στο σχέδιο πόλης, χώρος για εκπαίδευση. Δεν τον είχε αποκτήσει ο Δήμος με αποτέλεσμα το σχέδιο στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων να μην έχει ολοκληρωθεί.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απόκτηση του χώρου από το Δήμο, ο αύλειος χώρος του 1ου Δημοτικού Σχολείο αυξάνεται και πλέον ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία νέας πτέρυγας με σύγχρονες αίθουσες και νέο κλειστό γυμναστήριο.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε. Αποκτήθηκε ο χώρος με δύο συμβόλαια που υπογράφτηκαν 5/1/2021.

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση του κοινόχρηστου Δασικού Χώρου Εξοχών Χωροφυλακής στα Μελίσσια

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός Το τίμημα της απαλλοτρίωσης θα προσδιοριστεί από το δικαστήριο

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο χώρος των εξοχών χωροφυλακής 37 στρεμμάτων είναι χαρακτηρισμένος Κοινόχρηστος Χώρος, όμως δεν είχε εκκινηθεί καμία διαδικασία για την απόκτησή του. Η δημοτική αρχή της Δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά πέτυχε την απόκτηση του χώρου να την κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι έχει εκδοθεί πράξη απαλλοτρίωσης για την απόκτηση του δασικού χώρου των 37 στρεμμάτων από το ΥΠΕΝ και στη συνέχεια ο χώρος θα παραχωρηθεί στο Δήμο.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απαλλοτρίση του χώρου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Δήμος Πεντέλης διασώζει και αποκτά (ο χώρος θα παραχωρηθεί στο Δήμο) ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου, όμορο των δασικών εκτάσεων Παπαδημητρίου και ΝΙΕΝ, χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση των πολιτών. Οι πολίτες θα χαίρονται ένα δασικό χώρο καλά φροντισμένο από το Δήμο Πεντέλης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Υποβλήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος αίτημα για προσδιορισμό της τιμής της απαλλοτρίωσης. Το δικαστήριο έχει οριστεί για το Νοέμβριο του 2024.