Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόκτηση Κοινόχρηστου χώρου, διατηρητέου κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου του “Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας ” στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Δεν είναι γνωστό

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Σύνταξη πράξης αναλογισμού

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Κύρωση πράξης 2023, απόκτηση χώρου 2025

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο χώρος των 21 στεμμάτων που βρίσκεται το Μέγαρο Δούκισσας της Πλακεντίας είναι χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος. Ο Δημος πρέπει να κινήσει διαδικασία απόκτησής του, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε ξεκινήσει. Παράλληλα ο Δήμος επιδιώκει συμφέρουσα συμφωνία με την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), για την παραχώρηση του Διατηρητέου Κτιρίου του Μεγάρου στο Δήμο Πεντέλης.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος είναι ο κοινόχρηστος χώρος να αποκτηθεί και να εφαρμοστεί το σχέδιο πόλης. Στόχος επίσης είναι, μετά την νόμιμη παραχώρησή του στο Δήμο Πεντέλης, το Μέγαρο να επισκευαστεί ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ακόμα μεγαλύτερες φθορές από αυτές που έχει σήμερα. Έτσι θα μπορεί να αποτελέσει ένα όμορφο μοναδικό αρχιτεκτονικά στολίδι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και εμβληματικό πολιτιστικό χώρο του Δήμου μας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο Δήμος προσπαθεί να συμφωνήσει με το Υπουργείο Οικονομικών για ένα πλαίσιο μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης του Μεγάρου στο Δήμο.