Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόκτηση χώρου 800 τ.μ. στο ΟΤ 196 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 518.000€

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο χώρος έχει χαρακτηριστεί στο σχέδιο πόλης, χώρος για εκπαίδευση. Δεν τον είχε αποκτήσει ο Δήμος με αποτέλεσμα το σχέδιο στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων να μην έχει ολοκληρωθεί.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απόκτηση του χώρου από το Δήμο, ο αύλειος χώρος του 1ου Δημοτικού Σχολείο αυξάνεται και πλέον ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία νέας πτέρυγας με σύγχρονες αίθουσες και νέο κλειστό γυμναστήριο.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε. Αποκτήθηκε ο χώρος με δύο συμβόλαια που υπογράφτηκαν 5/1/2021.