Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόκτηση χώρου 7 στρεμμάτων στο ΟΤ 206 στην παραρεμάτια περιοχή στη Νέα Πεντέλη

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Δεν είναι γνωστό

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Στόχος από το Πράσινο Ταμείο (αν απαιτηθούν χρήματα)

Κατάσταση Παρέμβασης :  Νομική Διεκδίκηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο συγκεκριμένος χώρος είναι εντός ζώνης προστασίας ρέματος Πεντέλης Χαλανδρίου, είναι χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και πρέπει να αποκτηθεί από το Δήμο.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απόκτηση του χώρου από το Δήμο, αποτρέπεται η οικοπεδοποίησή του που επιδιώκουν οι φερόμενοι ιδιοκτήτες. Ο χώρος θα είναι ένας δημοτικός χώρος πρασίνου προς όφελος των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο Δήμος έχει αναθέσει την υπόθεση σε εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο, ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση για τον πολεοδομικό χαρακτηρισμό του χώρου και την υπόδειξη ενεργειών για την απόκτησή του.