Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση Δάσους Παπαδημητρίου με την κατάθεση αίτησης για προσδιορισμό τιμής απαλλοτρίωσης

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2004

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Αναμένεται προσδιορισμός οριστικής τιμής απαλλοτρίωσης από το δικαστήριο.

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Εντός 2023

Περιγραφή Παρέμβασης :

Προκείμενου ο Δήμος Πεντέλης να εφαρμόσει το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας του Πεντελικού, πρέπει να κινήσει διαδικασία απόκτησης του χώρου. Όμως υπήρχε νομικό κενό που δεν είχε διευκρινιστεί επί πέντε έτη. Ο κίνδυνος για το Δήμο και τα Μελίσσια ήταν πολύ μεγάλος να χαθεί ο χώρος αυτός. Η δημοτική αρχή της Δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά πέτυχε και έγινε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας νομοθετική ρύθμιση για το θέμα τον Ιούλιο του 2021. Με βάση το νέο νόμο, η δημοτική αρχή κατέθεσε αίτημα για προσδιορισμό από το δικαστήριο της τιμής απαλλοτρίωσης του χώρου.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απόκτηση του Δάσους Παπαδημητρίου από το Δήμο, θα δημιουργηθεί ένας δημοτικός χώρος δασικής αναψυχής 80 και πλέον στρεμμάτων που οι πολίτες θα μπορούν να τον επισκέπτονται. Ο χώρος μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας θα ανήκει στο Δήμο Πεντέλης, ο οποίος θα τον φροντίζει και θα τον συντηρεί. Σημειώνεται ότι ο Δήμος διεκδικεί η τιμή να προσδιοριστεί με βάση τη δασική νομοθεσία.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ επιτυχώς η νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου Πεντέλης. Το δικαστήριο για τον προσδιορισμό της τιμής έγινε τον Απρίλιο του 2023 και αναμένεται η έκδοση της απόφασης που θα προσδιορίσει την τιμή της απαλλοτρίωσης.