Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόκτηση Δάσους Παπαδημητρίου με την κατάθεση αίτησης για προσδιορισμό τιμής απαλλοτρίωσης

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2004

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Αναμένεται προσδιορισμός οριστικής τιμής απαλλοτρίωσης από το δικαστήριο.

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Εντός 2023

Περιγραφή Παρέμβασης :

Προκείμενου ο Δήμος Πεντέλης να εφαρμόσει το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας του Πεντελικού, πρέπει να κινήσει διαδικασία απόκτησης του χώρου. Όμως υπήρχε νομικό κενό που δεν είχε διευκρινιστεί επί πέντε έτη. Ο κίνδυνος για το Δήμο και τα Μελίσσια ήταν πολύ μεγάλος να χαθεί ο χώρος αυτός. Η δημοτική αρχή της Δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά πέτυχε και έγινε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας νομοθετική ρύθμιση για το θέμα τον Ιούλιο του 2021. Με βάση το νέο νόμο, η δημοτική αρχή κατέθεσε αίτημα για προσδιορισμό από το δικαστήριο της τιμής απαλλοτρίωσης του χώρου.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απόκτηση του Δάσους Παπαδημητρίου από το Δήμο, θα δημιουργηθεί ένας δημοτικός χώρος δασικής αναψυχής 80 και πλέον στρεμμάτων που οι πολίτες θα μπορούν να τον επισκέπτονται. Ο χώρος μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας θα ανήκει στο Δήμο Πεντέλης, ο οποίος θα τον φροντίζει και θα τον συντηρεί. Σημειώνεται ότι ο Δήμος διεκδικεί η τιμή να προσδιοριστεί με βάση τη δασική νομοθεσία.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ επιτυχώς η νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου Πεντέλης. Το δικαστήριο για τον προσδιορισμό της τιμής της απαλλοτρίωσης έγινε τον Απρίλιο του 2023 και εκδόθηκε απόφαση η οποία λόγω εκκρεμοδικίας επιβάλλει την επαναφορά της υπόθεσης με νέα κλήση.