Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανάπλαση κεντρικών δρόμων των Μελισσιων

Δράση :  Αστική ανάπλαση δρόμων

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Αναμένεται μετά από ολοκλήρωση μελέτης

Μελέτη : Δεν υπάρχει

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπεται η αστική ανάπλαση των οδών Παν. Τσαλδάρη, Λεωφ. Πηγής, Ελευθερίου Βενιζέλου και των δρόμων που περικλείονται από αυτές.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση του έργου δύο βασικοί δρόμοι των Μελισσίων, η Παναγή Τσαλδάρη και η Λεωφ. Πηγής θα βελτιωθούν σημαντικά και θα αποκτήσουν μεγαλύτερα πεζοδρόμια, χώρο για κίνηση με ποδήλατο και ενίσχυση της φύτευσης. Οι πολίτες θα κυκλοφορούν ευχάριστα και με ασφάλεια στο κέντρο των Μελισσίων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης της μελέτης από το πρόγραμμα ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ.