Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου 8 στρεμμάτων στο Δάσος Τσαγκάρη

Δράση :  Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.315.000€

Μελέτη : Υπάρχει εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη

Φορέας Χρηματοδότησης : Αναζητείται

Κατάσταση Έργου :  Αναζήτηση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Συνολική ανάπλαση του χώρου σύμφωνα με η δασική νοομθεσία και δημιουργία παιδικής χαράς, μουσικού πάρκου Μίκης Θεοδωράκης και χώρου υπαίθριας γυμναστικής.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο συγκεκριμένος χώρος είναι σε εγκατάλλειψη τα τελευταία χρόνια, με την ολοκλήρωση της παρεμβασης τα δημιουργηθεί μια όμορφη παιδική χαρά, ένα μουσικό πάρκο και ένας χώρος υπαίθριας γυμναστικής.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και αναζητείται η χρηματοδότηση για την υλοποίηση της παρέμβασης.