Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανάπλαση πλατείας Χαραυγής, οδού Βασιλέως Γεωργίου Β, Ηγουμ. Μακρυγιάννη και Ιωαν. Μεταξά στη ΔΚ Πεντέλης

Δράση :  Αστική ανάπλαση δρόμων

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Αναμένεται μετά από ολοκλήρωση μελέτης

Μελέτη : Δεν υπάρχει

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Ανάπλαση του κέντρου της Πεντέλης (πλατείας Χαραυγής) της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β, ώστε να συνδέεται με την πλατεία Αγίας Τριάδας με μια όμορφη και ασφαλή για πεζούς και ποδηλάτες διαδρομή, καθώς και των οδών Ηγουμ. Μακρυγιάννη και Ιωαν. Μεταξά, από Ηγουμ. Μακρυγιάννη μέχρι Ελ. Βενιζέλου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Θα αλλάξει το κέντρο της ΔΚ Πεντέλης και οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια από το κέντρο της ΔΚ Πεντέλης, μέχιρ την Πλατεία Αγίας Τριάδας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης της μελέτης από το πρόγραμμα ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ.