Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αναβάθμιση αμφιθεάτρου Λυκείου Μελισσίων

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 180.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 14, αναμένεται απόφαση

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακόμα

Περιγραφή Έργου :

Αναβάθμιση της αίθουσας και μετατροπή της σε αίθουσα αναφοράς στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Αναβάθμιση της αίθουσας πολλπαλών χρήσεων του Λυκείου Μελισσίων με προμήθεια εξοπλισμού, δημιουργία VR ROOM και ψηφιακού αποθετηρίου πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου για την επανάσταση του 1821.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.