Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Νέας Πεντέλης

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 472.000€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αναμένεται απόφαση

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακόμα.

Περιγραφή Έργου :

Αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Λυκείου και Γυμνασίου στη Νέα Πεντέλη.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η αναβάθμιση του σχολικού χώρου αφορά εργασίες στους εσωτερικούς χώρους.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.