Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος χώρου του ΝΙΕΝ

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 500.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί και έχει εγκριθεί η διαχειριστική μελέτη και αναμένεται η έγκρισή της από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Ο χώρος έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Πεντέλης από τον ΕΦΚΑ. Προβλέπεται από τη διαχειριστική μελέτη συνολική αναβάθμιση του χώρου και συγκεκριμένα:
 1. Σιδερένια περίφραξη της νότιας και ανατολικής πλευράς,
 2. Κατεδάφιση του μικρού κτηρίου
 3. Δημιουργία παιδικής χαράς
 4. Ανακαίνιση μικρού κτιρίου
 5. Δημιουργία αθλητικού χώρου
 6. Δημιουργία Πάρκου Σκύλων
 7. Δημιουργία πάρκου σκειτ για νέους
 8. Δημιουργία θερινού κινηματογράφου
 9. Εγκατάσταση πυρασφάλειας
 10. Τοποθέτηση οργάνων γυναστικής

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός όμορφου σύγχρονου χώρου δασικής ανάψυχής για τους συμπολίτες μας. Σταδιακά θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο δασικό πάρκο 300 στρεμμάτων μαζί με τις όμορες εκτάσεις Παπαδημητρίου και Εξοχές χωροφυλακής, που θα προστετεύεται από το Δήμο, θα φυλλάσεται σωστά και θα διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Έτσι οι πολίτες θα αποκτήσουν ένα όμορφο και μοναδικό χώρο δασικής αναψυχής, όπου θα μπορούν να περπατούν, να αθλούνται και να ψυχαγωγούνται.
Με τη σταθερή περίφραξη του χώρου, το δάσος του ΝΙΕΝ προστατεύεται αποτελεσματικότερα και αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο χώρο.
Το μικρό κτήριο είναι ακατάλληλο για κάθε χρήση και εστία περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η πτώση του απελευθέρωσε το συγκεκριμένο χώρο και έτσι ο Δήμος κατασκευάζει μια μεγάλη υπαίθρια παιδική χαρά.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η περίφραξη του χώρου
 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η διαχειριστική μελέτη και αναμένεται η έγκρισή της από τις δασικές υπηρεσίες
 3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας γυμναστικής
 4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η πτώση του μικρού κτηρίου
 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ η νέα μεγάλη παιδική χαρά που θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2024.