Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αναβάθμιση πλατειας Αγίου Σίλα

Δράση :  Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 13.500€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Αναβάθμιση της πλατείας με ενίσχυση του πρασίνου με νέα δέντρα και φυτά, προσθήκη στοιχείων αστικού εξοπλισμού και τοποθέτηση 6 υπαίθριων οργάνων γυμναστικής.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης η πλατεία είναι ομορφότερη, αναβαθμισμένη με περισσότερη φύτευση και οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν σε αυτή υπαίθρια γυμναστική.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.