Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αναβάθμιση πλατειας Κύπρου Νέα Πεντέλη

Δράση :  Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 6.200€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Συνολική αναβάθμιση της πλατείας με τοποθέτση νέας φύτευσης, τοποθέτηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων και αστικού εξοπλισμού.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης η πλατεία θα είναι ομορφότερη, αναβαθμισμένη με περισσότερη φύτευση, περισσότερα παγκάκια και οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν σε αυτή υπαίθρια γυμναστική.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.