Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αναβάθμιση τουαλετών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Α Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Απομάκρυνση των υφιστάμενων πολύ παλαιών υποδομών και τοποθέτηση νέων πλακιδίων και ειδών υγιεινής.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την παρέμβαση αυτή αναβαθμίζονται σημαντικά οι πολύ παλαιές υποδομές στις τουαλέτες στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων και τα παιδιά αποκτούν σύγχρονους και ποιοτικούς χώρους υγιεινής.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Οολοκληρώθηκε το έργο και έχει παραδοθεί προς χρήση.