Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακατασκευή του Μεγάρου Δούκισας Πλακεντίας

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της μελέτης

Μελέτη Προς σύνταξη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Διεκδίκηση χώρου από Δήμο

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Μετά την παραχώρησή του, το κτίριο πρέπει να αναβαθμιστεί ουσιαστικά από κάθε άποψη, ενεργειακά, στατικά κλπ. Το κτίριο λόγω της νομικής εκκρεμότητας, δεν έχει ανακαινιστεί από το 2011 με αποτέλεσμα να παρουσιάζει σήμερα πολλές φθορές που κινδυνεύουν να το καταστήσουν μη λειτουργικό.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος είναι, μετά την νόμιμη παραχώρησή του στο Δήμο Πεντέλης, το Μέγαρο να επισκευαστεί ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ακόμα μεγαλύτερες φθορές από αυτές που έχει σήμερα. Έτσι θα μπορεί να αποτελέσει ένα όμορφο και ποιοτικό πολιτιστικό χώρο του Δήμου μας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο Δήμος διεκδικεί να του παραχωρηθεί ο χώρος, που είναι χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστος χώρος. Έχει υποβληθεί πρόταση παραχώρησης από την ΕΤΑΔ, όμως η διοίκηση της Δήμητρας Κεχαγιά την έκρινε μη συμφέρουσα για το Δήμο και αντιπρότεινε άλλους όρους παραχώρησης. Αναμένεται η οριστική συμφωνία παραχώρησης από την ΕΤΑΔ. Έχει συνταχθεί από το Δήμο και προμελέτη αναβάθμισης του Μεγάρου.