Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αστικές βιοκλιματικές αναπλάσεις σε δρόμους και πεζοδρόμια της πόλης

Δράση :  Αστική ανάπλαση δρόμων

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Αναμένεται μετά από ολοκλήρωση μελέτης

Μελέτη : Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΕΣΠΑ

Κατάσταση Έργου :  Σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Το έργο αφορά εκτεταμένες μεγάλες αστικές αναπλάσεις σε πολλούς δρόμους της πόλης με στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας που θα συνδέουν όλες τις γειτονιές της πόλης και τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος των πολιτών μεταξύ τους. Θα συνδέουν επίσης την πόλη με τις διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου στον ορεινό όγκο της Πεντέλης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το συγεκριμένο έργο θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της πόλης. Με την ολοκλήρωσή του οι περισσότρες περιοχές της πόλης θα έχουν αναπλαστεί και οι πολίτες θα μπορούν να περπατούν ή να κινούνται με ποδήλατο, με ασφάλεια στους περισσότερους δρόμους της πόλης, με ένα μεγάλο ενιαίο δίκτυο. Τα βιοκλιματικά στοιχεία της παρέμβασης, θα συμβάλουν στη βελτίωση του μικροκλίματος στις περιοχές που θα έχουν αναπλαστεί.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη συντάσσεται και βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.