Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αστική ανάπλαση Δυτικών Μελισσίων, “Ενοποίηση Κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο της αστικής αναζωογόνησης στην ΔΚ Μελισσίων”

Δράση :  Αστική ανάπλαση δρόμων

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 3.700.000€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αίτημα στο Πράσινο ταμείο

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης από Πράσινο Ταμείο

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Το έργο ανάπλασης αφορά την περιοχή των Δυτικών Μελισσίων από τα γήπεδα τένις μέχρι το ανοιχτό θέατρο στην πλατεία Εθν. Αντίστασης. Περιλαμβάνει την κατασκευή ενός ασφαλούς και λειτουργικού δικτύου πεζοδρομίων και λωρίδας ποδηλάτου για μετακίνηση πεζών και μετακίνηση με ποδήλατο. Το έργο ενώνει ενώνει πέντε χώρους αναψυχής των δυτικών Μελισσίων. Επίσης Θα δημιουργηθούν 3 νέες παιδικές χαρές και θα αναβαθμιστούν 2 χώροι πρασίνου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του έργου είναι οι κάτοικοι, πεζοί και με ποδήλατο, να μετακινούνται με ασφάλεια και χωρίς εμπόδια σε κοινόχρηστους χώρους για αναψυχή και άθληση μέσα σε ένα αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον. Με τις επιπλέον 3 παιδικές χαρές αυξάνονται οι διαθέσιμες για τα παιδιά παιδικές χαρές στην πόλη.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η χρηματοδότηση του έργου από το ΠΔΕ έχει εγκριθεί, αναμένεται συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. Προαπαιτούμενο για την έγκριση αποτελεί  η λήψη κανονιστικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διοίκηση εισήγαγε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως ελλείψει συναίνεσης το θέμα αποσύρθηκε για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απένταξης του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης.