Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αστική ανάπλαση κεντρικής περιοχής Νέας Πεντέλης, “Ενοποίηση Κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο της αστικής αναζωογόνησης στη ΔΚ Νέας Πεντέλης

Δράση :  Αστική ανάπλαση δρόμων

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.400.000€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Αίτημα στο Πράσινο ταμείο και ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης από Πράσινο Ταμείο

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Το έργο ανάπλασης αφορά την κεντρική περιοχή της Νέας Πεντέλης και συγκεκριμένα την οδό Αγ. Παρασκευής, την οδό Χρ. Σμύρνης και τις κάθετες οδούς από την οδό Αγ. Παρασκευή έως την Ηρ. Πολυτεχνείου. Περιλαμβάνει βιοκλιματική βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας των πεζών στα πεζοδρόμια και των οχημάτων στις οδούς με ενίσχυση της φύτευσης, δημιουργία ραμπών Αμεα, κατασκευή πάρκων τσέπης, τοποθέτηση νέων φωτιστικών και καθιστικών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Δημιουργείται μία αισθητικά περιοχής στο κέντρο της Νέας Πεντέλης για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών προς την κεντρική πλατεία της Νέας Πεντέλης και άλλους πόλους έλξης της πόλης όπως ο Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής, το Δημοτικό Κατάστημα – ΚΕΠ, το Πνευματικό Κέντρο κλπ.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και αναμένεται η έγκρισή του. Προαπαιτούμενο για την έγκριση αποτελεί  η λήψη κανονιστικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διοίκηση εισήγαγε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως ελλείψει συναίνεσης το θέμα αποσύρθηκε για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απένταξης του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης.