Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Βιώσιμες μορφές αστικής κινητικότητας (Horizon)

Δράση :  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Έτος Έναρξης :  2023

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  238.000

Μελέτη Δεν Απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon)

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2026

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (Γαλλία) και άλλους 28 εταίρους από ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εργαστήρια με εμπειρία και ικανοπιητικές επιδόσεις σε ευρωπαϊκά έργα. Το πρόγραμμα είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο και έχει τίτλο “SEAMLESS SHARED URBAN MOBILITY (SUM)”- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩ

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το έργο στοχεύει στη μετατροπή και εφαρμογή των υφιστάμενων δικτύων μετακίνησης των πολιτών, σε καινοτόμα και σύγχρονα κοινόχρηστα συστήματα κινητικότητας (NSM) (ηλεκτρικά ποδήλατα/πατίνια, ΙΧ, ταξί) συνδυασμένα με τα δημόσια μεταφορικά συστήματα (PT) (δημοτική συγκοινωνία, μετρό κλπ.), αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του συστήματος σε 15 ευρωπαϊκές πόλεις έως το 2026 και σε 30 πόλεις έως το 2030, Στόχος είναι η η βελτίωση της διασυνδεσιμότητας των δικτύων μετακίνησης των πολιτών, κάτι που θα οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες κινητικότητας και ζωής των πολιτών στις πόλεις, άρα σε πιο βιώσιμες πόλεις. Ο Δήμος Πεντέλης με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αυτό, θα αποκτήσει σημαντική τεγχογνωσία, δικτύωση και υποδομές για το θέμα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει εγκριθεί το πρόγραμμα από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του.