Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίκτυα ομβρίων υδάτων στην Πεντέλη

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 2.240.000€

Μελέτη : Έχει ολοκλήρωθεί από Δήμο Πεντέλης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Αναζήτηση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Εντός 2024

Περιγραφή Έργου :

Σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης υπάρχει πρόβλημα με την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων. Ο Δήμος Πεντέλης προχωρά σε σύνταξη μελέτης για την αντιμετώπιση του προβλήματος και στη συνέχεια θα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου και την ορισιτκή επίλυση του προβλήματος.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση του έργου θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που παρατηρείται μετά από έντονες βροχοπτώσεις στα ακόλουθα σημεία της πόλης, τα οποία καθίστανται ιδιαίτερα προβληματικά στις έντονες βροχοπτώσεις, στη διέλευσή τους από τους πολίτες, ενώ ελλοχεύουν και τον κίνδυνο πλημμυρών σε σπίτια και καταστήματα:
  1. Πλατεία Αγίας Τριάδας Πεντέλης (οδοί: Αναστασίου Σκούφου-Ξηρομέρου-Βάλτου)
  2. Καλλιθέα Πεντέλης (οδοί: Καραολή& Δημητρίου- Καλισσίων)
  3. Καλλιθέα Πεντέλης (οδοί: Γράμμου- Καλισσίων-Κύπρου)
  4. Καλλιθέα Πεντέλης (οδοί: Ασπασίας- Αρχιμήδους-Ευριπίδου)
  5. Καλλιθέα Πεντέλης (οδοί: Παπαδιαμάντη- Καλισσίων)
  6. Πεντέλη – Μονή Πεντέλης (οδός: Ελ. Βενιζέλου)
  7. Νέα Πεντέλη (οδοί: Βελεστίνου-Έλλης)

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο Δήμος έχει αναθέσει τη σύνταξη μελέτης που ολοκληρώθηκε στις 5/1/2023. Θα αναζητήσει χρηματοδότηση του έργου.