Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίκτυα ομβρίων υδάτων στην Πεντέλη

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  1.855.000€

Μελέτη : Έχει ολοκλήρωθεί από Δήμο Πεντέλης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Περιφέρεια Αττικής

Κατάσταση Έργου :  Προς Δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Εντός 2025

Περιγραφή Έργου :

Με το έργο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της συγκέντρωσης των ομβρίων υδάτων στην περιοχή του Παίδων Πεντέλης στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης. Αφορά στην κατασκευή δικτύου αγωγών αποχέτευσης όμβριων υδάτων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, όπου θα έχει αφετηρία το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης μέσω της οδού Ιπποκράτους, συνεχίζει στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας και καταλήγει στο ρέμα της οδού Κλεισθένους από όπου τα όμβρια διοχετεύονται στο Ρέμα Κουφού.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση του έργου θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που παρατηρείται μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο συγκεκριμένο σημείο της δημοτικής κοινότητας Πεντέλης. Ο Δήμος θωρακίζεται και αντιμετωπίζει τα έντονα πλυμμηρικά φαινόμενα που παρατηρούνται στην περιοχή και προστατεύει του πολίτες από αυτά. 

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο Δήμος έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη μελέτης και έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου με προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής. Απομένει η δημοπράτηση του έργου.