Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημιουργία εσοχών για κάδους απορριμμάτων

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 74.400€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Προς δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Θα κατασκευαστούν 450 εσοχές στα πεζοδρόμια για να τοποθετηθούν συστάδες κάδων απορριμμάτων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος είναι η οριοθέτηση χώρου εγκατάστασης των κάδων απορριμμάτων για την αποφυγή μετακινήσεων σε άλλο σημείο ή αλλαγή της θέσης λόγω ισχυρών ανέμων, με κίνδυνο να προκληθεί κάποιο ατύχημα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένται να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου.