Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημιουργία μεγάλου υπαίθριου γυμναστηρίου στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα αθλητικών υποδομών

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 85.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σε οικόπεδο 500 τ.μ. του Δήμου, θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο σύγχρονο υπαίθριο γυμναστήριο με 14 όργανα γυμναστικής.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολίτες θα αποκτήσουν ένα νέο χώρο αθλητικής αναψυχής που θα μπορούν να αθλούνται ποιοτικά. Στο χώρο θα μπορούν να αθλούνται σε ειδικά όργανα και άτομα με κινητικά προβλήματα. 

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και έχει παραδοθεί στους πολίτες προς χρήση.