Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημιουργία μεγάλου υπαίθριου γυμναστηρίου στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα αθλητικών υποδομών

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 85.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σε οικόπεδο 500 τ.μ. του Δήμου, θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο σύγχρονο υπαίθριο γυμναστήριο με 14 όργανα γυμναστικής.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολίτες θα αποκτήσουν ένα νέο χώρο αθλητικής αναψυχής που θα μπορούν να αθλούνται ποιοτικά. Στο χώρο θαμπορούν να αθλούνται σε ειδικά όργανα και άτομα με κινητικά προβλήματα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και έχει παραδοθεί στους πολίτες προς χρήση.