Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημιουργία νέας Παιδικής χαράς στον κοινόχρηστο επί των οδών Πλαστήρα και Ιουστινιανού στη Νέα Πεντέλη

Δράση :  Έργα παιδικής χαράς

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 74.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Σε δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Α τρίμηνο 2023

Περιγραφή Έργου :

Δημιουργία νέας παιδικής χαράς στο δασικό χώρο στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ιουστινιανού στη Νέα Πεντέλη.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα παιδιά και οι οικογένειες της περιοχής, αποκτούν μια νέα σύγχρονη, αναβαθμισμένη και ασφαλή παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία.