Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημιουργία νηπιαγωγείου στην πτέρυγα Μπόμπολα

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 160.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί από Δήμο Πεντέλης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών της πόλης για την προσχολική αγωγή, εξασφάλισε την πτέρυγα Μπόμπολα και σε τμήμα αυτής δημιουργεί νηπιαγωγείο.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος αποκτά ένα ακόμα σύγχρονο νηπιαγωγείο και πετυχαίνει από το πρώτο έτος εφαρμογής της υποχρεωτικής διετούς προσχολικής αγωγής, να είναι ένας από τους δήμους που την εφαρμόζει καθολικά στο σύνολο του Δήμου. Δεν μένει κανένα παιδί εκτός νηπιαγωγείου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί από το Σεπτ. του 2020, ως το 5ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων.