Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημιουργία Παιδικού Σταθμού στη ΔΚ Πεντέλης

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 4.451.600€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Μελέτη: Δήμος Πεντέλης, Έργο: Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Αναζήτηση Χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2025

Περιγραφή Έργου :

Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού στη ΔΚ Πεντέλης σε οικόπεδο του Δήμου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η ΔΚ Πεντέλης θα αποκτήσει ένα σύγχρονο και βιοκλιματικό κτίριο για την προσχολική αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων με δυνατότητα φιλοξενίας 70 παιδιών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη και ο Δήμος αναζητά πόρους για τη χρηματοδότηση του έργου.