Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Μικρασιατικού Ελληνισμού

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της μελέτης

Μελέτη Προς ανάθεση

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Προς σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2026

Περιγραφή Έργου :

Στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου επί της Λεωφ. Δημοκρατίας θα δημιουργηθεί πολιτιστικό κέντρο με ανάφορα στο Μικρασιατικό Ελληνισμό.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα Μελίσσια έχουν ρίζες στο Μικρασιατικό και Ποντιακό Ελληνισμό. Το νέο πνευματικό κέντρο θα έχει αναφορά στον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και στη σύνδεση με τα Μελίσσια. Η περιοχή θα αποκτήσει ένα νέο σύγχονο χώρο πολιτισμού για εκδηλώσεις.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Προς σύνταξη μελέτης