Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Διαμόρφωση οδού Πίνδου, Καποδιστρίου και Νέας Ροδώνης στα Μελίσσια και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Δράση :  Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 74.400€

Μελέτη : Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Προς δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Διαμόρφωση των οδών:Πίνδου (από 17ης Νοέμβρη μέχρι Καποδιστρίου),Νέας Ροδώνης (Από 17ης Νοέμβρη μέχρι Καποδιστρίου)Καποδιστρίου (από Πίνδου μέχρι Νέας Ροδώνης). Επίσης δημιουργία μικρού χώρου στάθμευσης και μικρού πάρκου “τσέπης”.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την παρέμβαση έγινε αρχικά διάνοιξη και διαμόρφωση της οδού Πίνδου και στη συνέχεια θα διαμορφωθούν οι οδοί Νέας Ροδώνης και Καποδιστρίου, ώστε να υπάρχει συνολική ανάπλαση και αναβάθμιση της περιοχής.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει πραγματοποιηθεί η διαμόρφωση της οδού Πίνδου και αναμένεται στις αρχές του 2024 η έναρξη της διαδικασίας για την ανάθεση στο υπόλοιπο τμήμα του έργου.