Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτες δράσεων για υποδομές που χρήζουν Αντισεισμικής προστασίας σχολικών κτηρίων

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 27.600€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αναμένεται απόφαση

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Μελέτες για αντισεισμική προστασία σε 1ο και 2ο Δημοτικό Μελισσίων, σε Δημοτικό Νέας Πεντέλης και σε Κρυστάλλειο Δημοτικό Πεντέλης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Από τον έλεγχο αντισεισμικής προσταίας προέκυψαν ανάγκες για παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σχολεία. Η σύνταξη μελέτης είναι αναγκαία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.