Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακατασκευή του κτιρίου της πτέρυγας Μπόμπολα και δημιουργία χώρων εκπαίδευσης, κοινωνικών υποδομών, αποθηκών κ.α.

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 3.900.000€

Μελέτη Αναμένεται η ανάθεσή της

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΕΣΠΑ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Σύνταξη Μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Η δημοτική αρχή εξασφάλισε μακροχρόνια μίσθωση της πτέρυγας Μπόμπολα που ήταν σε εγκατάλειψη από το 2012. Σχεδιάζει τη συνολική αναβάθμιση του κτιρίου των 2.300 τ.μ. και στέγαση υπηρεσιών εκπαίδευσης και πρωτοβάθμιας πρόληψης για μαθητές.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος και οι πολίτες αποκτούν μια πολύ μεγάλη κτηριακή υποδομή που θα στεγάσει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Επίσης το κτήριο αναβαθμίζεται ενεργειακά ώστε να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, θα δημοπρατηθεί το έργο.