Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ενεργειακή αναβάθμιση Κοινωνικού Κέντρου Μελισσίων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.172.000

Μελέτη Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Ολοκλήρωση μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Έργο και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Κοινωνικού Κέντρου στα Μελίσσια.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος να γίνει έργο με παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο κτήριο του κοινωνικού κέντρου Μελισσίων και στην αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσίων κοινωνικής πρόνοιας προς τους δημότες. Η εκτιμώμενη μείωση κατανάλωσης ενέργειας είναι 85%. Οι παρεμβάσεις θα φέρουν μειμένο κόστος ενέργειας για το Δήμο και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προστατεύουν περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη. Ο Δήμος θα αναζητήσει χρηματοδότηση για το έργο.