Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Μελισσίων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 2.135.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Αναζήτηση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Μελισσίων που είναι η πιο κοστοβόρα δημοτική εγκατάσταση. Επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 50%.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη μελέτη προβλέπεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας 50% για το κολυμβητήριο του Δήμου στα Μελίσσια κάτι που συνεπάγεται μειωμένο κόστος ενέργειας για το Δήμο και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προστατεύουν περιβάλλον και ποιότητα ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη και ο Δήμος αναζητά πόρους για τη χρηματοδότηση του έργου.