Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Παναγιώτης Τριανταφύλλου στα Μελίσσια

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 2.889.200€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου στην οδό Γεννηματά στα Μελίσσια με την οποία επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 90%.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη μελέτη προβλέπεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας 90% για το κλειστό γυμναστήριο “Παναγιώτης Τριανταφύλλου” στην οδο Γεννηματά κάτι που συνεπάγεται μειωμένο κόστος ενέργειας για το Δήμο και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προστατεύουν περιβάλλον και ποιότητα ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Προς δημοπράτηση εντός του 2024.