Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ενεργειακή αναβάθμιση των πέντε πιο ενεργοβόρων σχολείων του Δήμου και συγκεκριμένα του Λυκείου Μελισσίων, του Γυμνασίου Λυκείου Νέας Πεντέλης, του Γυμνασίου Λυκείου Πεντελης, του Κρυστάλλειου δημοτικού σχολείου Πεντέλης, του 3ου Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείου και 2ου Γυμνασίου Μελισσίων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της μελέτης

Μελέτη Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς ανάθεση μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Έργο και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση πέντε μεγάλων και ενεργοβόρων σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος να γίνει έργο με παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας στα πέντε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου. Αυτό θα έχει μειμένο κόστος ενέργειας για το Δήμο και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προστατεύουν περιβάλλον και ποιότητα ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Προς ανάθεσης της μελέτης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα κατατεθεί φάκελος για τη χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ.