Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ενεργειακή αναβάθμιση των πέντε πιο ενεργοβόρων σχολείων του Δήμου και συγκεκριμένα του Λυκείου Μελισσίων, του Γυμνασίου Λυκείου Νέας Πεντέλης, του Γυμνασίου Λυκείου Πεντελης, του 3ου Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείου και 2ου Γυμνασίου Μελισσίων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.970.000€

Μελέτη Ολοκληρώυηκε

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Έργο και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση πέντε μεγάλων και ενεργοβόρων σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος να γίνει έργο με παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας στα πέντε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου. Αυτό θα έχει μειμένο κόστος ενέργειας για το Δήμο και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προστατεύουν περιβάλλον και ποιότητα ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ. Αναμένται η δημοπράτηση του έργου στις αρχές του 2024.