Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 874.000

Μελέτη : Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Ολοκλήρωση μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Έργο και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του 2ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος να γίνει έργο με παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο κτήριο του 2ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων και σε αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσίων προσχολικής αγωγής. Η εκτιμώμενη μείωση κατανάλωσης ενέργειας είναι 87%. Οι παρεμβάσες θα φέρουν μειωμένο κόστος ενέργειας για το Δήμο και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προστατεύουν περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη. Ο Δήμος θα αναζητήσει χρηματοδότηση για το έργο.