Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Επέκταση του 2ου Νηπιαγωγείου Μελισσίων

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προκύψει από τη μελέτη

Μελέτη : Η προμελέτη έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αναμένεται απόφαση

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων για την προσθήκη μιας νέας αίθουσας διδασκαλίας στο 2ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την επέκταση θα αυξηθεί η δυναμικότητα του σχολείου κατά ένα τμήμα και θα αναβαθμιστεί συνολικά το σχολείο. Έτσι οι μαθητές της προσχολικής αγωγής, θα έχουν αναβαθμισμένες κτηριακές υποδομές και υπηρεσίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.