Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Επισκευές και συντηρήσεις κτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 105.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Περιγραφή Έργου :

Επισκευές και συντηρήσεις στον 2ο Παιδικό Σταθμό Μελισσίων και στο Κολυμβητήριο Μελισσίων, καθώς και επισκευές και συντηρήσεις ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων στο κολυμβητήριο.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του έργου είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κτιρίου του 2ου παιδικού σταθμού Μελισσίων και οι επισκευές στο κολυμβητήριο Μελισσίων θα βελτιώσουν τις συνθήκες άθλησης των πολιτών. Είναι οι πιο εκτεταμένες επισκευές και συντηρήσεις που πραγματοποιούντα στο κολυμβητήριο μετά από 17 έτη λειτουργίας του.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο έχει ολοκληρωθεί το 2023.