Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Επισκευές πεζοδρομίων

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 73.600€

Μελέτη Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Μικρό έργο για σημειακές επισκευές πεζοδρομίων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, που έπρεπε να επισκευαστούν σχετικά γρήγορα.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Επισκευάστηκαν πεζοδρόμια σε κεντρικούς και λοιπούς δρόμους της πόλης, όπως στη Λεωφ. Πηγή στα Μελίσσια, στην 28ης Οκτωβρίου στη Νέα Πεντέλη ,στην πλατεία Αγ. Τριάδας κ.α.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.