Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Εργασίες για εναρμόνιση στις διατάξεις ασφαλείας παιδικών σταθμών και κτηρίων

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 110.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Υπουργείο Εσωτερικών

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Αναβάθμιση παιδικών σταθμών του Δήμου, προσαρμογή στις διατάξεις ασφαλείας του ΠΔ 99/2017.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με το έργο γίνεται αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας, αλλά και γενικότερη αναβάθμιση των συνθηκών ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών σταθμών της πόλης μας, ώστε να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες προς τους δημότες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε το έργο και έχει παραδοθεί.