Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Εργασίες επισκευής και συντήρησης δημοτικών κτηρίων

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 90.500€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπονται ουσιαστικές επισκευές και συντήρηση στο Δημοτικό Κατάστημα Μελισσίων, στο Δημοτικό Κατάστημα Πεντέλης και στον 1ο Παιδικό Σταθμό Μελισσίων, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το έργο αφορά την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στα δημοτικά κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε αυτά. Οι εργασίες ανακαίνισης στον 1ο Παιδικό Σταθμό Μελισσίων θα συμβάλλουν στη λειτουργική και αισθητική του αναβάθμιση ώστε να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στα παιδιά και να υπηρετεί αποτελεσματικότερα το σκοπό του.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο έχει ολοκληρωθεί το 2023.