Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στη Καλλιθέα Πεντέλης

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : ΕΥΔΑΠ

Προϋπολογισμός 4.371.000€

Μελέτη : Έχει ολοκλήρωθεί από ΕΥΔΑΠ

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Προς υπογραφή σύμβασης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Η δημοτική αρχή πέτυχε τη χρηματοδότηση της μελέτης κι του έργου από το ΕΣΠΑ. Αφορά την κατασκευή αγωγών σε όλη την περιοχή της Καλλιθέας Πεντέλης και τις συνδέσεις με τις οικίες. Προηγούμενα η δημοτική αρχή της Δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά, έκανε την απαραίτητη συννενόηση με την ΕΥΔΑΠ και το Δήμο Γέρακα Παλλήνης, ώστε να συνδεθεί ο βασικός αγωγός αποχέτευσης της περιοχής με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα των πολιτών της Καλλιθέας Πεντέλης που δεν είχαν δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή τους. Με το δίκτυο επιτυγχάνεται περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση λυμάτων, λίγοτερη ταλαιπωρία και οικονομκή επιβάρυνση των πολιτών και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στην περοχή. Το έργο χρηματοδοτεί και τις συνδέσεις των κατοικιών με το δίκτυου αποχέτευσης, απαλλάσσοντας τους κατοίκους από σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία από ΕΥΔΑΠ και αναμένεται σε λίγες μέρες η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.