Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στη Καλλιθέα Πεντέλης

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : ΕΥΔΑΠ

Προϋπολογισμός 4.371.000€

Μελέτη : Έχει ολοκλήρωθεί από ΕΥΔΑΠ

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Αφορά την κατασκευή αγωγών δικτύου αποχέτευσης σε όλη την περιοχή της Καλλιθέας Πεντέλης, καθώς και τις συνδέσεις με τις οικίες. Το έργο δεν είχε ωριμότητα το 2019. Η δημοτική αρχή της Δήμητρας Κεχαγιά πέτυχε τη χρηματοδότηση της μελέτης και του έργου από το ΕΣΠΑ, ενώ προηγούμενα έκανε την απαραίτητη συννενόηση με την ΕΥΔΑΠ και το Δήμο Γέρακα Παλλήνης, ώστε να συνδεθεί ο βασικός αγωγός αποχέτευσης της περιοχής με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ που διέρχεται από το Δήμο του Γέρακα.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα των πολιτών της Καλλιθέας Πεντέλης που δεν είχαν δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή τους. Με το δίκτυο επιτυγχάνεται περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση λυμάτων, λίγοτερη ταλαιπωρία και οικονομκή επιβάρυνση των πολιτών και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στην περοχή. Το έργο χρηματοδοτεί και τις συνδέσεις των κατοικιών με το δίκτυο αποχέτευσης, απαλλάσσοντας τους κατοίκους από σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Επίσης θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και η εσωτερική διαμόρφωση του δικτύου αποχέτευσης για τη σύνδεση των οικιών με το δίκτυο.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο εκτελείται. Έχει διασφαλιστεί, επίσης  και η χρηματοδότηση του από τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ.