Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων της πόλης

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.133.000€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου : Το έργο εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Κατασκευή πεζοδρομίων όπως στην νεοενταχθείσα στο σχέδιο περιοχή της 3ης – 4ης Γειτονιάς στα Μελίσσια και στην Λ. Πεντέλης, την ανακατασκευή πεζοδρομίων σε κεντρικές οδούς της πόλης και στην αποκατάσταση των φθορών στα πεζοδρόμια σε δευτερεύουσες οδούς.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του έργου είναι η κατασκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων ώστε να δημιουργηθούν υποδομές ασφαλούς μετακίνησης των πεζών σε κεντρικά σημεία των πόλεων και σε δευτερεύουσες αρτηρίες για την βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο εκτελείται.