Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη ανάδειξης των βυζαντινών μνημείων του Πεντελικού

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : ΣΠΑΠ

Προϋπολογισμός 223.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς ανάθεση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Με τη μελέτη θα αναδειχθούν και θα προστατευθούν τα ακόλουθα οκτώ βυζαντινά μνημεία:
Ευαγγελιστή Λουκά, Προφήτη Ηλία Διονύσου, Αγ. Τριάδας Αγ.Στεφάνου, μεσαιωνικού Πύργου της Οινόης Μαραθώνα, Μονή Παντοκράτορος “Νταού” Πεντέλης, Μονής Αγ.Γεωργίου Βρανά Μαραθώνα, Αγ. Αθανασίου Βρανά Μαραθώνα, Αγ.Νικολάου Βρανά Μαραθώνα.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη μελέτη θα υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης για την αναστήλωση, προστασία και ανάδειξη οκτώ σημαντικών βυζαντινών μνημείων στο Πεντελικό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συνεργασία ΣΠΑΠ με Υπουργείο Πολιτιστιμού για έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας.