Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη ανάπλασης δρόμων για κίνηση πεζών και ποδηλάτων σε Μελίσσια

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Μελέτη ανάπλασης δρόμων των Μελισσίων από τα Άνω Μελίσσια, μέχρι την 1η γειτονιά, με στόχο τη δημιουργία ποδηλατόδρομου που θα συνδέεται με τον ποδηλατόδρομο της Κηφισίας και των Βριλισσίων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση της μελέτης, ο Δήμος Πεντέλης θα μπορεί να αναζητήσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.