Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη ανάπλασης Λατομείου Κοκκιναρά

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : ΣΠΑΠ

Προϋπολογισμός 74.400€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς ανάθεση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α εξάμηνο 2023

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπται συνολική μελέτη ανάπλασης του λατομείο Κοκκιναρά, σύμφωνα με όσα ορίζει το ΠΔ προστασίας του Πεντέλικού. Το λατομείο είναι μια από τις θέσεις που θα δεχτούν επεμβάσεις ουσιαστικής κλίμακας, με σκοπό να υπάρξουν ήπιας αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, να είναι ο χώρος αρχή κινήσεων προς το βουνό με τα πόδια, ποδήλατο ή λεωφορείο. Στο χώρο μπορεί να φιλοξενηθουν σύμφωνα με το ΠΔ Προστασίας του Πεντελικού ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Θα δημιουργηθεί για τους πολίτες ένας νέος όμορφος χώρος μέσα στο φυσικό περιβάλλον του Πεντελικού για αναψυχή και αθλητικές δραστηριότητες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Σε λίγες μέρες το έργο θα ανατεθεί.